Prijslijst2024-05-17T07:00:02+01:00

Groepsuitjes in De Alde Feanen

Binnen

 • Escaperoom 1¼ uur,  vanaf 10 personen vanaf € 17,50 pp
 • Pubquiz Battle 1½ uur, vanaf 15 personen € 15,00 pp*
 • Vergaderen 3½ uur, vanaf 12 personen € 30,00 pp

Rijden door Nationaal Park

 • e-Fatbike 1½ uur, vanaf 8 personen € 15,00 pp*
 • Lopifit 1½ uur, vanaf 4 personen € 20,00 pp*
 • e-Step 1½ uur, vanaf 8 personen € 20,00 pp*
 • Gemengd e-Rijden, vanaf 8 personen € 20,00 pp*
 • e-Chopper 1½ uur, vanaf 2 personen € 25,00 pp
 • e-Chopper 3 uur, vanaf 2 personen € 35,00 pp

Varen door Nationaal Park

 • Reuzenkano 2 uur, vanaf 8 personen € 9,00 pp*
 • Kanovaren 2 uur, vanaf 8 personen € 10,00 € 9,00 pp*
 • Suppen 2 uur, vanaf 8 personen € 14,00 € 12,00 pp*
 • e-Sloepvaren in de ochtend, vanaf 8 personen € 10,00 € 7,50 pp*
 • e-Sloepvaren 1½ uur, vanaf 8 personen € 10,00 pp*
 • Rondvaart 1½ uur, vanaf 15 personen € 12,50 pp*
 • Zeilen voor grote groepen 2 uur, vanaf 20 personen € 25,00 € 22,50 pp*
 • Zeilen voor kleine groepen 2 uur, vanaf 8 personen prijs op aanvraag
 • Varende wijnproeverij, vanaf 15 personen € 27,50 pp

Competitieve Games

 • Challenge Walk 1½ uur, vanaf 8 personen € 9,00 pp*
 • Kano Challenge 1½ uur, vanaf 8 personen € 12,00 pp*
 • Sup Challenge 2 uur, vanaf 8 personen € 15,00 pp*
 • e-Fatbike Game 1½ uur, vanaf 8 personen € 20,00 pp*
 • e-Sloepen Game 1½ uur, vanaf 8 personen € 15,00 pp*
 • e-Sloepen Game 3 uur, vanaf 15 personen € 25,00 pp

Combinatie activiteit met korting

 • Escaperoom in combinatie met een tweede activiteit, vanaf 10 personen € 17,50 € 15,00 pp
 • e-Fatbike & e-Sloepvaren 3 uur, vanaf 8 personen € 25,00 € 21,00 pp*
 • e-Fatbike & Challenge Walk 3 uur, vanaf 15 personen € 29,00 € 22,50 pp*
 • Kano & Challenge Walk 3½ uur, vanaf 15 personen € 21,00 € 18,00 pp*
 • e-Sloep & Challenge Walk 3 uur, vanaf 15 personen € 24,00 € 21,00 pp*
 • Survival & Kano Challenge 3 uur, vanaf 15 personen € 27,00 € 24,00 pp
 • Gemengd e-Rijden & e-Sloepvaren 3 uur, vanaf 8 personen € 30,00 € 27,50 pp*
 • e-Fatbike & e-Sloepen Game 3 uur, vanaf 15 personen € 35,00 € 30,00 pp*

Dararrangementen

 • e-Sloep & Escaperoom & e-Fatbike, vanaf 15 personen vanaf € 42,50 € 24,00 pp*
 • Vergaderen & e-Chopper & e-Sloep vanaf 65,00 pp*
 • Zeilen & Escaperoom & Gemengd e-Rijden vanaf € 57,50 € 62,50 pp*
 • Alde Feanen Challenge vanaf € 56,00 € 46,00 pp*

* Alleen mogelijk in combinatie met catering.

Eten en drinken

Koffie/thee met wat lekkers

 • Koffie/thee (2x) en assorti gebak: € 7,25 pp
 • Koffie/thee (2x) en Oranje koek: € 5,75 pp
 • Koffie/thee (2x) en Fryske Dûmkes: € 4,75 pp
 • Koffie/thee (2x): € 3,75 pp

Drankjes op het terras of voor onderweg

 • 2 Drankjes op het terras (bier, fris of wijn):  € 5,75 pp
 • Drankenpakket aan boord (2x bier of fris): € 5,50 pp
 • Luxe drankenpakket aan boord (2x bier/fris/wijn) ): € 6,75 pp

Hapjes en drankjes op het terras of voor onderweg

 • 2 drankjes op het terras (bier, fris of wijn) + warme hapjes € 9,75 € 8,75 pp
 • 2 Drankjes op het terras (bier, fris of wijn) + borrelplank € 10,75 pp
 • 2 Drankjes op het terras (bier, fris of wijn) + koude en warme hapjes € 12,75 pp
 • Drankenpakket aan boord (2x bier of fris) + borrelplank € 10,50 pp
 • Luxe drankenpakket aan boord (2x bier, fris of wijn) + borrelplank € 11,75 pp

Lunchen op het terras aan het water

 • Lunch  € 12,00 € 11,00 pp
 • Luxe lunch € 14,75 pp

Eten op het terras aan het water

 • Foodtruck arrangement inclusief 2 uur vrij drinken (bier, fris en wijn) € 38,50 € 35,00 pp (et Foodtruck arrangement kan niet geboekt worden op zondag en maandag)
 • Barbecue met frietjes € 25,00 pp
 • Warm buffet ’t Buthus € 28,00 pp
 • Warm buffet ’t San € 27,00 pp
 • Zomer buffet met koude gerechten € 27,00 pp

Drankjes tijdens het eten

2 Uur vrij drinken tijdens het eten € 13,00 pp

Drankjes op basis van nacalculatie:

 • Fris, jus, appelsap etc € 3,00
 • bier € 3,25
 • Wijn € 4,50

Bootverhuur

e-Sloepverhuur

De prijzen voor het huren van een e-Sloep variëren. Deze zijn afhankelijk van de periode waarin je een e-Sloep wilt huren, bijvoorbeeld een middag op een zondag in juli is duurder dan een maandagmiddag in april. Als je wilt weten wat een e-Sloep kost voor een bepaalde datum, klik dan op onderstaande link en selecteer de gewenste datum. Je weet dan wat de prijs voor die e-Sloep is en eventueel kun je dan online boeken.

Elektrische Sloepen: bekijk prijs e-sloep voor je gewenste datum

We beschikken over 3 soorten e-Sloepen:


Kano en Sup verhuur

De kano’s en supboards kun je online reserveren voor een periode van 2 uur of langer.

Zwemvesten, lockers en waterkluisjes (voor de telefoon of autosleutels ed) zijn beschikbaar. Je krijgt uitleg over de routemogelijkheden op de digitale app, maar je krijgt ook een watervaste routekaart mee.


Zeilschip inclusief overnachting voor ± 20 (max 24) personen

 • Zeildag inclusief overnachting vanaf € 1200,00
 • Kort weekend april prijs op aanvraag
 • Kort weekend mei € 1600,00
 • Kort weekend juni t/m september € 2000,00
 • Kort weekend oktober € 1800,00
 • Lang weekend april prijs op aanvraag
 • Lang weekend mei € 1800,00
 • Lang weekend juni t/m september € 2200,00
 • Lang weekend oktober € 2000,00

Algemene Voorwaarden 2021

Algemene Voorwaarden van De Twirre  (groepsuitjes in de Alde Feanen) kantoorhoudende te Earnewald, hierna te noemen de Twirre.

Versie jan 2021

Globaal genomen gelden deze algemene voorwaarden voor de (all in) groepsuitjes die we
verzorgen en de huur en organisatie van losse activiteiten.

LET OP: Voor de huur van Groepsaccommodatie “het Zeilhuis” en zeilend accommodatieschip “de Eke Maria” gelden extra de ‘Algemene voorwaarden Groepsaccommodatie het Zeilhuis’ en ‘Algemene voorwaarden Eke-Maria’.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. De Twirre: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker, dit betreft degene die de overeenkomst ondertekent.
 2. Deelnemer: iedere persoon die betrokken deelneemt aan de in de overeenkomst beschreven activiteit of arrangement.
 3. Arrangement: door de Twirre bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden
  dienst of activiteit of combinatie van diensten en activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijf)accommodatie(s) (met uitzondering van huur van groepsaccommodatie de Marke), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de organisatie worden begeleid.
 4. Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door de Twirre wordt aangeboden. Dit zijn meestal sportieve en/of actieve recreatievormen. In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan; diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door de Twirre wordt verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld zijn de verhuur van materiaal of de bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de Twirre en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten

met de Twirre, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden of worden betrokken.

 1. Alle personen die deelnemen aan een activiteit of arrangement georganiseerd of bemiddeld door de Twirre.
 2. Iedereen die een reserverings- of bevestigingsformulier ondertekend heeft dient de betrokkenen waarvoor hij/zij heeft geserveerd op de hoogte te brengen van deze algemene voorwaarden en dus ook de risico’s van deelname aan de door de Twirre georganiseerde of bemiddelde activiteiten / arrangementen.
 3. Indien en voor zover in een overeenkomst van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3. Offertes

 1. De door de Twirre gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Aan de hand van de opgestelde offerte kan opdrachtgever aangeven een bevestiging wensen te ontvangen. Aan de door de Twirre opgestelde offertes is geen enkele verplichting van toepassing. De door de Twirre opgestelde offertes dienen slechts als een prijsopgaaf.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Reserveringen en bevestiging

 1. Nadat opdrachtgever een reservering bij de Twirre heeft geplaatst, zal de Twirre een opdrachtbevestiging sturen. Deze dient binnen 7 dagen ondertekend teruggestuurd /gemaild te worden.
 2. Uiterlijk 3 dagen voordat de opdracht wordt uitgevoerd geeft opdrachtgever wijzigingen in het aantal deelnemers door. Het aantal deelnemers dat dan wordt genoemd wordt minimaal verrekend.
 3. Voor ieder arrangement geldt een minimum aantal personen, de minimale rekening zal uitgaan van dit minimale aantal personen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Twirre zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, maakt de Twirre voor bepaalde onderdelen van de overeenkomst gebruik van derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Twirre aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Twirre worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Twirre zijn verstrekt, heeft de Twirre het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De Twirre is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. Op de overeenkomst / opdrachtbevestiging staat de datum vermeld van het te organiseren arrangement en/of de activiteit.
 2. De overeenkomst / opdrachtbevestiging is beëindigd zodra opdrachtgever de laatste nota aan de Twirre heeft voldaan en de activiteit / het arrangement heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien het aantal doorgegeven personen tussen 1 en 3 maanden voordat het uitje plaatsvindt afneemt met meer dan 10% t.o.v. de bevestiging, zal voor die personen een bedrag van 50 % in rekening worden gebracht.
 2. Indien het aantal personen tussen een maand en een week voordat het uitje plaatsvindt met meer dan 10% afneemt t.o.v. de bevestiging, zal voor die personen 75 % in rekening worden gebracht.

Indien tijdens of voor de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is het arrangement te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 1. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal de Twirre de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 2. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de Twirre daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt de Twirre zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door de Twirre verstrekte stukken, zoals draaiboeken, tochten, digitale bestanden, materialen, etc. zijn uitsluitend bestemd te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Twirre worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 

 

Artikel 10. Annulering

Bij annulering door de opdrachtgever zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. Bij annulering meer dan drie maanden voor de leverdatum, wordt door de Twirre € 75,-
euro aan voorbereidingskosten in rekening gebracht.

 1. Bij annulering binnen drie maanden voor de leverdatum wordt 25 % van de totale leverprijs in rekening gebracht.
 2. Bij annulering binnen twee maanden voor de leverdatum wordt 50% van de totale leverprijs in rekening gebracht.
 3. Bij annulering binnen een maand voor de leverdatum wordt 75% van de totale leverprijs in rekening gebracht.
 4. Bij annulering binnen een week voor de leverdatum wordt 100 % van de totale leverprijs in rekening gebracht.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de einddatum van de activiteit of arrangement schriftelijk te worden gemeld aan de Twirre.
 2. Indien een klacht gegrond is zal de Twirre de werkzaamheden alsnog uitvoeren, tenzij dat inmiddels zinloos is geworden.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 12. Betaling

 1. Nadat een uitje heeft plaatsgevonden zal het uitje worden gefactureerd. In sommige gevallen moet er een aanbetaling gedaan worden. Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na de dagtekening van de factuur te zijn overgemaakt op IBAN NL24RABO0320940225 t.a.v. de Twirre te Earnewald.
 2. Van artikel 12 lid 1 kan worden afgeweken, maar dan zal de klant dit moeten aanvragen bij de Twirre, er kan dan een andere betalingsregeling worden getroffen.
 3. Na de uitvoering van de overeenkomst zal het resterende bedrag bij de opdrachtgever worden gefactureerd.
 4. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 5. De Twirre heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 13. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever 15 % verschuldigd.
 2. Indien de Twirre aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. Onder de in lid 1 bedoelde kosten vallen eveneens die kosten, die gemaakt worden voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met de opdrachtgever, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van opdrachtgever te verkrijgen.
 4. In geval van een gerechtelijke procedure is opdrachtgever gehouden de onder lid 3 bedoelde kosten te voldoen. Deze kosten zullen als eis bij dagvaarding worden opgevoerd.
 5. De voldoening van de onder lid 3. bedoelde kosten staat los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigde c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en Risico

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de onder hem vallende personen, die deelnemen aan de activiteit / het arrangement, van de algemene voorwaarden van de Twirre.
 2. Deelnemer is bekend dat aan het deelnemen aan de activiteiten / arrangementen risico’s verbonden zijn. Deelname geschiedt op eigen risico. De opdrachtgever verklaart door ondertekening van de bevestiging de Twirre niet aansprakelijk te stellen voor schade in welke vorm en door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 3. Voor sommige arrangementen moet een deelnemersverklaring worden ondertekend door alle deelnemers. Indien dit van toepassing is brengt de Twirre de opdrachtgever hiervan op de hoogte. Deelname kan dan slechts geschieden als deze verklaring door iedere deelnemer is ondertekend.
 4. Iedere deelnemer van de uitvoering van de overeenkomst, dient verzekerd te zijn tegen ongevallen.
 5. De Twirre heeft een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering, die zogeheten verwijtbare schade dekt. De Twirre is nimmer aansprakelijk te stellen voor geleden schade indien de verzekeringsmaatschappij eventuele schade niet dekt.
 6. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de Twirre, haar materialen, de omgeving waarin het zich afspeelt, alsmede schade toegebracht aan derden.

Artikel 15: Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemer

 1. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
 2. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
 3. De deelnemer die onder invloed is van alcohol en/of (soft of hard) drugs kan worden uitgesloten van het arrangement of de activiteit, indien dit gevaar voor hem of haarzelf alsmede gevaar voor anderen kan opleveren. Alle verdere kosten zijn voor rekening van de deelnemer of de opdrachtgever.
 4. Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.
 5. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.
 6. Alle deelnemers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van elkaar.
 7. Bij wangedrag van één of meerdere deelnemers aan een activiteit of arrangement kan het arrangement / activiteit worden beëindigd.
 8. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mededelen aan de Twirre. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die de Twirre als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Twirre geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Twirre niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. De Twirre heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Twirre het contract is aangegaan.
 3. Tijdens overmacht worden verplichtingen van de Twirre opgeschort of geannuleerd.
 4. Indien de Twirre bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

 1. De rechter in Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de Twirre het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechten.
 2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Twirre en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen de Twirre en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. De Twirre behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.
 5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het totstandkoming van de onderhavige opdracht.